داربست مدولار مثلثی(امگا)


توضیحات


تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست
 
این داربست ها دارای فریم های مثلثی شکل است که با استفاده از اتصالات نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. از این داربست ها در کفراژ بندی دال ها و تیر ها در بخش ساختمانی و پروژه های عمرانی (مانند پل ها) استفاده می شود. فریم های این داربست در سه ابعاد 0.5 ، 0.75 و 1 متری تولید و ارائه می گردند. با قرار دادن سرجک های قابل رگلاژ در بخش فوقانی سیستم ، داربست قابل استفاده در هر ارتفاعی می گردد. عرض کلیه فریم ها 1.2 متر است که می تواند در مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد.
مزایای استفاده از داربست های مثلثی :
1.        سرعت فوق العاده در نصب
2.        عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات و سهولت نصب آن
3.        باربری زیاد در کفراژبندی دال های بتنی به لحاظ داشتن عضوهای مورب ثابت
4.        عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

 

محاسبات داربست مثلثی
در تصویر زیر نحوه محاسبات داربست مثلثی با در نظر گرفتن پارامتر های زیر نشان داده شده است :
مقطع افقی داربست : به فرم مربع با ابعاد 1.2 متر
ارتفاع هر فریم : 1 متر
قطر لوله داربستی عمودی : 50 میلیمتر
ضخامت لوله داربستی : 5.2 میلیمتر

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست


تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

داربست مدولار مثلثی(امگا)

بازدید : 39306