داربست سنتی


توضیحات

 

داربست سنتي از اتصال لوله هاي داربستي به قطر 5 سانتيمتر در طول هاي مختلف و بست‌هاي چهارپيچ تشكيل مي‌گردد. در زير جزئيات هر يك مشخص شده است:
اين نوع داربست متداول‌ترين نوع داربست‌بندي و كفراژبندي مي‌باشد اما داراي ايمني كافي نمي‌باشد. لوله هاي داربستي از نوع لوله‌هاي درز جوش در ضخامت‌هاي مختلف و اتصالات از چدن نشكن مي‌باشد.

 

 
                                                    داربست          داربست

 

داربست سنتی

بازدید : 28729