سکوی کار و پلت فرم


توضیحات

 

 


زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم

سکوی کار و پلت فرم

سکوی کار یا زیرپایی کار یکی از عناصر مهم ایمنی کار در ارتفاع محسوب می شود. این عنصر یکی از عمده ترین تفاوت های زودبست با دیگر داربست های سنتی موجود در بازار می باشد. داربست های سنتی فاقد هرگونه جایگاه ایمن جهت ایستادن ایمن کارگران می باشد. این در حالی است که این عنصر فضایی ایمن را برای کار کارگران ایجاد می کند. این سکو یا زیرپایی بسته به کاربرد به 8 نوع مختلف دسته بندی می شود.


 

زیرپایی گالوانیزه
 
- زیرپایی دریچه دار

-
زیرپایی مکمل

-
زیرپایی گوشه

-
زیرپایی پخ دار
 
- زیرپایی آلومینیومی
 
- زیرپایی دریچه دار

-
زیرپایی چوبی
زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم


در زیر به اختصار راجع به هر کدام توضیحاتی ارائه می گردد.

 زیرپایی گالوانیزه (Platform)

جنس این زیرپایی از آهن گالوانیزه می باشد که به گونه ای طراحی شده است که بار نقطه ای و گسترده را بتواند تحمل و توسط قلاب های موجود به مهار های افقی منتقل کند. این زیرپایی ها به فرمی هستند که کارگران به هیچ وجه بر روی آنها دچار لغزش و سر خوردگی نمی شوند. این امر با وجود پین ایمن جهت اتصال محکم به داربست و پانچ شدن کل صفحه زیرپایی امکان پذیر شده است. این زیرپایی ها در ابعاد 0.7 تا 3 متر موجود می باشند.


زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم2. زیرپایی دریچه دار(Trapdoor Platform)

جنس این زیرپایی آلومینیومی می باشد همچنین نردبانی جهت بالا رفتن به آن متصل شده است. همان طور که در تصویر مشاهده میکنید این زیرپایی دارای یک دریچه قابل بازشو و یک نردبان است که حرکت عمودی کارگران بر روی داربست را ممکن می سازد. بدنه زیرپایی و نردبان از جنس آلومینیوم می باشد. ابعاد های موجود این زیرپایی شامل : 1.02 متر تا 3 متر

 

زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم3. زیرپایی مکمل(Complementary Platform)

این زیرپایی به عنوان عنصری مکمل در فضاهایی که اجزایی(مانند ستون ها) از میان داربست عبور می کنند مورد استفاده قرار می گیرد و میتواند عرض تراز کار را افزایش می دهد. این عضو قابلیت تحمل بارهای نقطه ای و گسترده را داراست. کف این زیرپایی فلزی پانچ شده است که مانع از سرخوردن افراد بر روی آن می شود. ابعاد این زیرپایی از 1.5 متر تا 3 متر متفاوت است.


 

زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم 

 

4. زیرپایی گوشه ( Corner Platform)
 

این زیرپایی ضخامتی معادل 140 میلیمتر دارد که کف آن از فلز پانچ شده است و توسط قلاب هایی به مهارهای مربوطه متصل می شوند. ابعاد این زیرپایی 0.32 متر و 0.64 متر می باشد. در زیر تصویر این زیرپایی را می توانید مشاهده کنید:

زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم


5. زیرپایی پخ دار(Crossing Platform)

از این زیرپایی برای پوشش دادن حفره هایی که در تراز کار داربست به هر علتی به وجود می آید اتفاده می شود. از این عضو اغلب در داربست هایی که به فرم مدور برپا می شوند استفاده می شود. لبه های این زیرپایی شیار دار است تا حرکت بر روی آن آسان تر صورت پذیرد.


زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم
 


6. زیرپایی آلومینیومی(Assembly Platform)

این زیرپایی یک زیرپایی آلومینیومی است که در مرحله مونتاژ استفاده می شود. عرض این زیرپایی 400 میلیمتر و طول آن 2 و 3 متر می باشد.قلاب های آن به گونه ای قرار گرفته اند که اجازه می دهد دو زیر پایی در یک خط مستقیم و یا دارای زاویه قرار بگیرند.

زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم

7. زیرپایی چوبی (Wooden Platform)

لبه ها و زوارهای این زیرپایی از فلز گالوانیزه گرم و کف آن از چوب می باشد که زیرپایی را در برابر ناملایمات جوی و همچنین تابش نور مستقیم آفتاب مصون نگه میدارد. این زیرپایی دارای کلیه گواهینامه ها و استاندارد های بین المللی است.


زیر پایی,گریتینگ,توری,پلت فرم

 

سکوی کار,زیر پایی,کف پایی

بازدید : 9377