پین و گوه


 
 
گوه‌هاي نر و ماده گالوانيزه كه جهت اتصال قالب‌ها به يكديگر به كار مي‌روند.
 

پین و گوه


پین و گوه

بازدید : 25453