اسپیر ویلبار


توضیحات

 
اسپيسر ويلبار پرمصرف‌ترين و عمومي ترين فاصله نگهدار چرخي است. اين فاصله نگهدار در بتن‌هاي پيش ساخته ودر جا استفاده مي‌شود. بيشترين استفاده اين نوع اسپيسر در جدار ديوار يا ستون بتني مي‌باشد.
 
 
قالب بتن


اسپیر ویلبار

بازدید : 25794