اسپیسر والفیکس


توضیحات


 

والفيكس يك فاصله نگهدار محكم و پايدار است كه كمك مي‌كند. فاصله دو ميلگرد از هم و از قالب رعايت شود. والفيكسها بيشتر در ديوارها و براي تنظيم فاصله ميان بلتهاي عمودي توصيه مي‌شوند.

 

 

 

قالب بتن

 

اسپیسر والفیکس

بازدید : 24180