قطعات پیش ساخته


توضیحات

این نوع قالب ها جزو قالب های خاص محسوب می شوند که بر اساس فرم و نقشه ارائه شده توسط کارفرما طراحی و اجرا می گردند. قالب های پیش ساخته به فرمی طراحی و ساخته می شوند که بتوان از آنها به دفعات زیاد استفاده کرد. از جمله سازه هایی که با استفاده قالب های پیش ساخته ساخته می شوند می توان به شاه تیر ها ، عرشه پل ها ، منهول ها ، دال های پیش ساخته و لوله های بتنی اشاره کرد.
تولید قطعات پیش ساخته بتنی شامل مراحل طراحی و ساخت قالب ، آرماتور گذاری ، بتن ریزی و عمل آوری آ ن می باشد. در صورت لزوم عملیات پیش تنیدگی نیز باید به این مراحل اضافه گردد. یکی از مزایای استفاده از سیستم پیش ساخته کنترل دقیق بر روی تک تک این مراحل است که به دلیل وجود دسترسی های بهتر به قطعه با کیفیت مطلوب تری انجام می پذیرد. در تصاویر زیر به جزئیات این قالب ها پرداخته شده است:
 

 

قالب بتن

 قالب بتن

قالب بتن

قطعات پیش ساخته

بازدید : 27830