کنجهای مدولار


توضیحات

 

كنجهاي مدولار جهت اتصال قالب‌هاي مدولار در شكستگي هاي عمود بر هم و غير عمود بكار مي‌روند و همانند مشخصات سازه‌اي قالب‌هاي مدولار ساخته مي‌شوند.
 
كنج‌هاي مدولار به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1- كنجهاي بيروني:
 اين كنجها جهت اتصال دو قالب با زاويه قائم به كار مي‌روند. به طوري كه قسمتهاي بيروني سطح بتن را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندي ستونها و اتصال قالبهاي كف پوتر به آويز در تيرها به كار مي‌روند.
زاويه اين كنجها 90 درجه و داراي پخ 5/1×5/1 سانتيمتر مي‌باشند. ابعاد اين كنجها معمولاً (5×5) (5×10)(10×10) مي‌باشد و در ارتفاع‌هاي 100 و 150 سانتيمتر ساخته مي شوند.
 
2- كنجهاي داخلي
اين كنجها جهت اتصال دو قالب با زاويه قائم به كار مي‌روند. به طوري كه قسمت‌هاي داخلي سطح بتن را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندي گوشه‌هاي داخلي ديوارها و اتصال قالبهاي آويز تير به دال بتني به كار مي‌روند.
زاويه اين كنجها نيز 90 درجه مي‌باشد و ابعاد اين كنجها (10×10) مي‌باشد و به ارتفاع‌هاي 100 و 150 و 200 سانتي‌متر ساخته مي‌شوند.
قالب بتون

 

قالب بتون

کنجهای مدولار

بازدید : 22429