قالب بندی تیر و دال


توضیحات

 

قالب بندی تیر 

قالب بندی تیرها معمولا" از یک قطعه در کف و دو قطعه جانبی تشکیل می شوند . قطعه کف تیر را اصطلاحا"   « کف پوتر» و قطعات جانبی را « آویز » می نامند . معمولا" ابتدا قالب کف پوتر به روی شمع یا داربست قرار می گیرد و سپس آویزها به روی کف پوتر متصل می شوند . به منظور پایدار داخلی و پایداری خارجی تیرها از پشت بندهای خاص استفاده می شود که اصطلاحا"« دستک تیر» می نامند .

در تیرهای با ارتفاع بیش از 50 سانتیمتر حدالامکان از میان بولت به منظور تامین پایداری داخلی قالب تیر استفاده می شود .


تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

اینکه قالب های تیر قبل از نصب به صورت جعبه ای مونتاژ شوند یا به صورت قطعات جداگانه کفپوتر  و آویز حمل شوند به تجهیزات بالابر موجود و برنامه ترتیب جداسازی قالب بستگی دارد . 

طول دقیق و عملی قطعات کف پوتر و آویز قالب تیرها به روش قالب بندی بستگی دارد . اگر قالب کف پوتر تیر لب به لب با قالب ستون ( یا شاهتیر ) ساخته شود طول آن برابر دهانه آزاد تیر خواهد بود ولی اگر قالب کف پوتر با ضخامت قالب ستون همپوشانی داشته باشد و بر آنها تکیه نماید باید ضخامت قالب های ستون در دو طرف تیر را به دهانه آزاد آن اضافه کرد . به طور کلی استفاده از فیلرهای مدولار در قسمت آویز و کف پوتر الزامی است زیرا هم خطای مونتاژ را سرشکن می کند و هم پس از بتن ریزی باز کردن قالب ها به سهولت انجام می پذیرد .

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

قالب بندی تیرهای بتنی شبیه به یکدیگر می باشد اما با توجه به نوع دال که به صورت تیرچه ، یک طرفه ، دو طرفه ، دال رافل ، پس تنیده ، پیش ساخته و ... می تواند باشد قالب بندی دال متفاوت خواهد بود .گاها" شکل سرستون و همزمانی اجرای آن با دال بتنی و نحوه اتصال آن به تیرها در طرح قالب بندی موثر می باشد .

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نقشه و جزئیات اجرائی در خصوص قالببندی انواع پی و فونداسیون با واحد فنی شرکت تسکو تماس حاصل نمائید .

تلفن : 22220999              همراه : 09124050650


قالب بندی تیر و دال

بازدید : 40446