شرایط پایداری در داربست


توضیحات

 
.

شرایط پایداری در داربست عبارتند از: 


 


1. قانون سه به یک


نسبت ارتفاع به حداقل بعد جانبی داربست نباید از 3 به 1 بیشتر باشد مگر انکه:


 


·  داربست به سازه مهار شود


·  داربست به بازوهای تعادل مجهز باشد


·  داربست به کابلهای مهار مناسب مجهز باشد.


2. بازوهای تعادل


سازندگان داربست معمولا پایه های تعادلی عرضه می کنند که انها را می توان به تجهیزات انها متصل کرد.


باید دقت داشت که بازوهای تعادل طوری تنظیم شوند که بارهای متحرک یا لرزه ای روی سکو باعث حرکت بازوی تعادل نشود.


بسیاری از این بازوهای تعادل حالت تاشو دارند تا بتوان داربست را از میان درگاهیهای کوچکتر و از کنار موانع عبور داد.


 


3. محدودیتهای قانون سه به یک


قانون 3 به 1 تنها تا ان جایی کاربرد دارد که بازوهای تعادل به صورت متقارن در اطراف برج داربست قرار گرفته باشند.چنانچه بازوهای تعادل تنها در یک سمت قرار داشته باشند,تنها از واژگونی داربست در ان سمت چلوگیری می شود.


 


4. آسیب دیدگی


از مهارهای خمیده,تابیده,یا تغییر شکل یافته استفاده نکنید. این نوع اسیب دیدگی ها مهار را به مقدار قابل توجهی ضعیف می کنند.انتهای مهارها اغلب به دلیل پرتاب کردن انها بر روی سطوح بتنی یا سطوح سخت دیگر در هنگام پیاده کردن اسیب می بیند.


همچنین انتهای مهارها به دلیل وارد کردن نیرو جهت جا انداختن انها بر روی پین قفل کننده در زمان برپایی نیز دچار اسیب دیدگی می شود.خمش پایدار می تواند به ترک خوردگی انتهای مهارها منجر گردد. پیش از استفاده از مهارها باید انها را بازدید کرد و مهارهای با انتهای ترک خورده را از دور خارج ساخت.


وسیله ی قفل کننده ای را که مهار بر روی ان قرار می گیرد باید در شرایط خوبی نگهداری کرد. این وسیله باید ازادانه جا بیافتد و یا مهار را ازاد کند.


 


5.مشکلات نصب


دقت کنید که مهاربندی در جای خود محکم شده باشد,در غیر این صورت در اثر حرکت داربست ممکن است مهارها از جای خود در رفته پایداری داربست کاهش یابد. وسایل قفل کننده باید مهارها را در جای خود محکم کنند,اما باید حرکت ازادانه ای داشته باشند تا برپایی و پیاده کردن داربست به اسانی صورت گیرد.


سکوهای کار مورد استفاده ی مهاربندی را نباید به طور کامل پوشش کرد.کار بر روی سکوهای یک یا دو تخته الواری اغلب منجر به سقوط می شود. به علاوه این کار منجر به اسیب دیدگی بیشتر انتهای مهارهای داربست می شود,زیرا چنانچه در زمان نصب یا پیاده کردن در امتداد موقعیت صحیح خود قرار نگیرند,دچار خمیدگی خواهند شد.


چنانچه مهاری به اسانی بر روی پین جا نمی افتد,مشکلی وجود دارد. این مشکل ممکن است مهار خم شده باشد و مهار خم شده را باید کنار گذاشت.مهارها را نباید با زور و یا باچکش بر روی پین جا انداخت.عامل این مشکل را باید برطرف کرد تا مهار به اسانی با لغزش به روی پین قرار گیرد. اغلب تنظیم جزئی جکهای پیچی این مشکل را حل می کند اما باید دقت کرد که با این تنظیم داربست از شاقول بودن خارج نشود.


 


6. الزامات مهار سازه ای


در مواردی که نسبت ارتفاع به حداقل بعد جانبی داربست از قانون سه به یک تجاوز می کند,داربست را باید به ساختمان یا سازه مهار کرد.


این مهارهای سازه ای باید توانایی تحمل هر دو بارهای جانبی کششی و فشاری را داشته باشند.


بارهای باد بر روی مهارهای سازه ای تاثیر می گذارند.در مواردی که احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد, توصیه می شود که در مورد مهارهای سازه ای با یک مهندس کارشناس مشورت کنید.


 


داربست مدولار,داربست ایمن,داربست,پلکان موقت

ارسال شده در تاریخ : 1392/11/26
بازدید : 5535