اجرای ستون در سازه های بتونی


توضیحات

 
 


 


قالب‌بندی ستون‌ها


 


 قالب‌بندی ستون‌ها به دلیل سطح مقطع نسبتاً کوچک و سرعت نسبتاً بالای بتن‌ریزی اغلب نسبت به دیوارها در معرض فشار جانبی بیشتری هستند. در این مورد در قسمت تحتانی قالب وجود درزهای کیپ و مهاربندی کافی ضرورت دارد. به دلیل محدودیت فضایی که در آن بتن‌ریزی انجام می‌شود ستون‌های بلند اغلب در قسمت میانی یا در فواصل معین دارای دریچه‌هایی هستند که امکان بتن‌ریزی و متراکم ساختن آسان‌تر بتن را فراهم می‌آورد. در پای ستون نیز باید دریچه تمیزکاری ایجاد کرد تا پیش از آغاز بتن‌ریزی بتوان مواد زائد یا نخاله‌ها را خارج ساخت.


 


معمولاً قالب ستون‌ها متشکل از دو جزء اصلی است:


  


     1- جدار قالب 


     2- یوغ


 


عملکرد جدار قالب ستون‌ها همانند جدار قالب دیوارهاست. یوغ‌ها تکیه‌گاه جدارهای قالب هستند و پایداری داخلی قالب‌بندی ستون‌ها توسط آنها تامین می‌شود. بدیهی است که برای حفظ راستای شاقولی ستون‌ها و پایداری خارجی آنها از «وادار» استفاده می‌شود. در شکل زیر اجزای تشکیل دهنده قالب ستون و چند نمونه از انواع یوغ‌ها نشان داده شده است


  شکل1الف) یوغ با استفاده از چهار عدد چهارتراش چوبی شکل2ب) یوغ با استفاده از چهارتراش و بولت. پشت‌بند رویه B با گوه به بولت مهار شده است  ج) یوغ فلزیشکل3- اجزای تشکیل دهنده قالب ستونصلبیت لازم برای جدار قالب ستون را می‌توان از طریق کاهش ضخامت رویه و استفاده از یکسری پشت‌بند تأمین کرد. این شیوه برای قالب ستون‌های بزرگ‌تر مناسب است. شکل زیر نمونه چنین قالبی را نشان می‌دهد. شکل4-ستون قالب‌بندی شده با پوشش تخته‌ای به همراه یوغ‌های ساخته‌شده از چوب و پیچ. گوه‌کوبی در میان پیچ‌ها و توفال‌های صفحات جانبی موجب محکم شدن قالب می‌شود. تصویر کوچک تحتانی، ساخت دریچه تمیز‌کاری را نشان می‌دهد. ستون‌ها از سطح مقطع گرد، چهارگوش، L شکل و یا نامنظم برخوردارند. اشکال نامنظم اغلب با تعبیه مغزی‌های مخصوص در داخل قالب ستون‌های مربع یا مستطیل شکل ایجاد می‌شوند. به اشکال زیر دقت کنید: شکل 5- اشکال نا منظم سطح مقطع ستون، اغلب با کار گذاشتن مغزیهای استاندارد مربع یا مستطیل شکل ایجاد می‌شوند.

 


تمامی قالب‌های ستون‌های مربع یا مستطیل باید در گوشه‌ها نوار پخ داشته باشند. (مگر آنکه محدودیت‌های معماری انجام آن را ممنوع کرده باشد) زیرا لبه‌های تیز در زمان تازه بودن بتن در معرض شکستگی یا آسیب‌دیدگی قرار دارند. این نوارها را می‌توان از چوب به صورت نوارهای سه گوش 45 درجه برید و یا از نوارهای آماده ورق فلزی حتی به شکل ربع دایره استفاده کرد 


قالب ستون‌های مربع یا مستطیل معمولاً از چهار صفحه تشکیل می‌شوند. این قالب‌ها را می‌توان صفحه به صفحه در مکان آن بر پا کرد و یا با مونتاژ قالب به صورت یک جعبه ستون آنرا به شکل یک واحد کامل در مکان خود قرار داد. آرماتوربندی را می‌توان به صورت درجا مونتاژ کرد و یا به صورت قفس‌های پیش‌بافته، پیش یا پس از قالب‌بندی (بسته به شرایط کار) در محل خود قرار داد.


در صورتی که صفحات به صورت درجا مونتاژ شوند، اولین صفحه تنظیم و به صورت موقت مهاربندی می‌شود سپس با اضافه کردن دیگر صفحات مهاربندی کامل انجام می‌شود. روش دیگر یعنی مونتاژ ستون کامل در وهله اول در مواردی ترجیح دارد که تجهیزات بالابر لازم جهت بر پایی قالب مونتاژ وجود داشته باشد. 


برای تعیین مکان دقیق قالب ستون معمولاً بر روی دال کف یا شالوده یک شابلون قرار داده می‌شود. ابعاد داخلی شابلون باید کمی بزرگتر از ابعاد خارجی قالب باشد تا قرار دادن قالب در محل صحیح آن به راحتی صورت گیرد. 


یکی از نقایص قالب‌بندی ستون وجود «تابیدگی» در آن است. با تغییر سمت یوغ‌ها به صورت یک در میان و یا اعمال کشش بر گیره‌های آن‌ها در جهت‌های خلاف هم می‌توان تا حدود زیادی بر این عیب غلبه کرد. ارتفاع تئوریک قالب‌های ستون معادل فاصله کف تا زیر دال یا تیر است. در صورتی که دال و ستون هم‌زمان بتن‌ریزی می‌گردند باید ضخامت قالب تیر یا دال نیز از این ارتفاع کم شود. معمولاً به جهت اینکه ضخامت قالب تیر و یا دال استاندارد و یکسان نیستند بهتر است ارتفاع قالب ستون به قدر کفایت کوتاه باشد و اختلاف کم سطح فوقانی قالب ستون و سطح تحتانی قالب تیر یا دال با لایی‌‌گذاری پر شود. در مواردی که بتن‌ریزی دال و تیر به صورت مجزا از ستون‌ها و پس از قالب‌برداری آنها صورت می‌گیرد (روش متداول‌تر) باید ارتفاع قالب را کمی بلندتر از ارتفاع تئوریک آن منظور کرد تا ستون حاصل پس از قالب‌برداری و کاهش ارتفاع ناشی از جمع‌شدگی بتن به ارتفاع دقیق مورد نظر برسد. این افزایش یا کاهش ارتفاع قالب نسبت به ارتفاع تئوریک آن حدود 10 تا 12 میلیمتر است.


همانطور که در فصل دوم اشاره شد ستون‌هایی با مقطع گرد را علاوه بر اینکه با قالب‌های دو یا چند تکه که به صورت منحنی شکل ساخته شده و در کنار هم مونتاژ می‌شوند، می‌توان ساخت، می‌توان برای ساخت آنها از قالب‌های فایبرگلاس یا فیبری لوله‌ای یکپارچه نیز استفاده کرد. معمولاً برای ساخت ستون‌های گرد، چوب مصالح مناسبی به شمار نمی‌رود مگر آنکه ستون از شکل هندسی منحصر بفردی برخوردار باشد. همانند شکل زیر:
 شکل 6-  روش دیگر قالب‌بندی ستونهایی با اشکال نامنظم. قالب این ستون دایره‌ای قارچی شکل از تخته الوارهای تراشیده با روکشی از تخته چندلایی ساخته شده است.قالب‌های ستون همانند قالب‌های دیوار در رده «قالب‌های قائم» هستند لذا همانند آن می‌توانند دارای انواع زیر باشند:


 


   الف) قالب‌های سنتی


 


   ب‌) قالب‌های پانلی


 


   ج) قالب‌های یکپارچه


 


   د) قالب‌های بالا رونده


    ه) قالب‌های لغزنده


در زیر تصاویر انواع مختلف قالب‌های ستون آورده شده است: شکل 7-  قالب سنتی ستون شکل8- قالب ستون یکپارچه شکل 9-قالب ستون پانلی شکل 10-قالب ستون پانلی شکل 11-قالب ستون بالارونده برای ستون با ارتفاع زیاد به همراه قالب سرستون
 

قسمت فوقانی ستون‌ها (سرستون‌ها) گاهی اوقات جدا از بدنه ستون‌ها قالب‌بندی می‌شوند تا از ساخت مجدد قالب جهت تطابق با اندازه‌های مختلف تیرها اجتناب شود. قالب‌بندی سرستون‌های قارچی در ساخت دال‌های تخت معمولاً همزمان با قالب‌بندی دال انجام می‌گیرد یعنی به عنوان جزئی از دال قالب‌بندی می‌‌شود. در مورد ستون‌هایی نیز که تیرها یا شاهتیرها به آن‌ها متصل می‌شوند، دریچه‌ای که «محفظه تیر» نامیده می‌شود در قسمت فوقانی صفحات قالب ستون بریده می‌شود.در مواردی که اتصالات قالب‌ها مختلف‌اند، مثل اتصال قالب‌های ستون به تیر همانطور که پیشتر توضیح داده شد لازم است نکات اجرایی در تعیین ابعاد عملی قالب‌ها (در مقایسه با ابعاد تئوریک آن‌ها) مدنظر قرار گیرد تا از بروز مشکلات اجرایی از قبیل چفت نشدن کامل و صحیح قالب‌ها پیشگیری شود.  جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نقشه و جزئیات اجرائی در خصوص قالببندی انواع ستون با واحد فنی شرکت تسکو تماس حاصل نمائید .تلفن : 22220999              همراه : 09124050650  


خصوصیات مکانیکی بتن, خصوصیات مقاومتی بتن, سیمان پرتلند, سیمان هیدرولیکی, مقاومت سیمان, خواص فیزیکی سیمان, ملات, سیمان پلاستیک, سیمان انبساطی, اجزای ستون در سازه های بتنی ,سیمان معمولی, سیمان کم‌حرارت, سیمان زود سخت‌شونده, سیمان ضد سولفات, سیمان سفید, سیما

ارسال شده در تاریخ : 1392/11/27
بازدید : 16506