انتخاب نوع داربست


توضیحات


.

استفاده ی ایمن و کارا از داربست در وحله ی اول به انتخاب سیستم مناسب برای کار بستگی دارد. چنانچه ویژگی های اصلی داربست برای کار نامناسب بوده یا تمامی اجزای لازم در دسترس نباشد,کارگران مجبور به سر هم بندی می شوند. این شرایط موجب بروز حادثه می شود.انتخاب صحیح داربست و اجزای مربوطه مستلزم اگاهی اساسی از شرایط محل کار و کاری است که باید انجام داد. در زمان انتخاب داربست به موارد زیر توجه داشته باشید:-وزن کارگران,ابزارها,مصالح و تجهیزاتی که بر روی داربست قرار می گیرند.- شرایط کارگاه ساختمانی(مانند کف های داخلی و خارجی,خاکریزی شده و بتنی,نوع و شرایط دیوارها,دسترسی به تجهیزات,اختلاف ارتفاع و نقاط مهار)- نوع کاری که باید از روی داربست انجام داد- مدت کار- تجزیه ی ناظر و گروه کار با انواع داربست های موجود- الزامات مربوط به رفت و امد عابرین پیاده از درون و زیر داربست- شرایط اب و هوایی پیشبینی شده- نردبان یا دیگر امکانات دسترسی به سکوهای کار- موانع-مشکل ساختمان یا سازه ای که بر روی ان کار می شود.- مشکلات ویژه ی برپاسازی و پیاده کردن داربست شامل تامین حفاظت عملی در برابر سقوط برای افراد برپا کننده 
- استفاده از تجهیزات مکانیکی جهت کمک به برپایی داربست
 


داربست مدولار,داربست ایمن,داربست,پلکان موقت

ارسال شده در تاریخ : 1392/11/26
بازدید : 6711