تصفیه خانه آب حله عراق


تصفیه خانه آب حله عراق: عنوان پروژه
مکان: حله - عراق
طول زمان اجرای پروژه: 1386
محصول مصرفی: قالب فلزی
توضیحات:

این پروژه به منظور تامین آب شرب شهر حله عراق شروع شده و تسکو در تامین قالب کمانی ، قالب مدولار و قالب خاص بتن این پروژه را یاری نموده است اولین مرحله طراحی و ساخت قالب سازه کلاریفایر بوده است که در زیر برخی از نقشه ها و جزئیات اجرایی آنها قابل مشاهده می باشد
:

تجهیزات ساختمانی,قالب کمانی,قالب بتن

بازدید : 11354