قالب بندی فاز 2 پتروشیمی دماوند


قالب بندی فاز 2 پتروشیمی دماوند: عنوان پروژه
پیمانکار: پتروشیمی دماوند
مکان: عسلویه - ایران
طول زمان اجرای پروژه: 1392
محصول مصرفی: قالب فلزی
توضیحات:

شرح پروژه شرکت پتروشیمی دماوند بعنوان مجری طرح تامین یوتیلیتی و آفسایت فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه جهت تامین برق، آب، بخار، هوای فشرده، اکسیژن، ازت، گاز سوخت و خوراک و شبکه خطوط ارتباطی مجتمع های تولیدی فاز دوم طرح های پتروشیمی، در نظر دارد واحد های هوا، آب، نیروگاه، ایستگاه های اصلی و فرعی تقلیل فشارگاز، آبگیر، زباله سوز، تصفیه پساب های صنعتی و آفسایت را در فاز دو مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، احداث ، راه اندازی و بهره برداری نماید. شرکت تسکو در این پروژه تامین قالب های فلزی فاز دو پروژه را عهده دار بوده است.

:

پتروشیمی دماوند,قالب بندی,آفسایت,فاز 2,tesko,ulma,,پروژه,اولما,تسکو

بازدید : 9856