فرمانیه


فرمانیه: عنوان پروژه
مکان: تهران، ایران
طول زمان اجرای پروژه: 1393
محصول مصرفی: پلکان هشت پایه
توضیحات:

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. زودبست به دلیل ایمن ، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. در این پروژه شرکت تسکو عهده دار تامین پلکان موقت هشت پایه جهت تردد افراد و بار بوده است پلکان های موقت در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و ارائه می شوند. در این پروژه بنا به میزان بارپذیری و محدودیت های نصب ، از پلکان موقت هشت پایه زودبست که تولید کارخانه تسکو می باشد استفاده شده است. برخی از ویژگی های فنی این پلکان را میتوانید در جدول بالا مشاهده کنید

 

:

داربست متحرک, داربست, زودبست,داربست زودبست,پلکان,پلکان دسترسی,برجک متحرک,راه پله,دسترسی,

بازدید : 4269