فرمانیه


فرمانیه عنوان پروژه :
پیمانکار :
تهران، ایران مکان :
1393 طول زمان اجرای پروژه :
پلکان هشت پایه محصول مصرفی :
نوع کاربرد :
در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. زودبست به دلیل ایمن ، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. در این پروژه شرکت تسکو عهده دار تامین پلکان موقت هشت پایه جهت تردد افراد و بار بوده است پلکان های موقت در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و ارائه می شوند. در این پروژه بنا به میزان بارپذیری و محدودیت های نصب ، از پلکان موقت هشت پایه زودبست که تولید کارخانه تسکو می باشد استفاده شده است. برخی از ویژگی های فنی این پلکان را میتوانید در جدول بالا مشاهده کنید

 

داربست متحرک, داربست, زودبست,داربست زودبست,پلکان,پلکان دسترسی,برجک متحرک,راه پله,دسترسی,

بازدید : 2950