سفارت سابق ژاپن


سفارت سابق ژاپن: عنوان پروژه
پیمانکار: جناب آقای نبوی
مکان: نبش کوچه پنجم بخارست
طول زمان اجرای پروژه: 1 سال
محصول مصرفی: پلکان 8 پایه
توضیحات:

این پروژه در نبش کوچه پنجم بخارست ( محل سابق سفارت ژاپن) در زمینی به متراژ تقریبی 600 متر مربع واقع شده است. ارتفاع گود این کارگاه 32 متر می باشد. شرکت تسکو تامین کننده پلکان موقت کارگاهی در این پروژه بوده است. محصول مورد استفاده در این پروژه ، پلکان 8 پایه زودبست تولید کارخانه تسکو مد نظر قرار گرفت.


:بازدید : 767