پارند جنوب


پارند جنوب: عنوان پروژه
مکان: تهران- فرمانیه
طول زمان اجرای پروژه: 2 سال
محصول مصرفی: پلکان 8 پایه
توضیحات:

این پروژه در زمینی به متراژ تقریبی 700 متر مربع واقع شده است. ارتفاع این گود حدودا 32 متر می باشد که شرکت تسکو عهده دار تامین پلکان های دسترسی این مجموعه بوده است. سیستم مورد استفاده در این پروژه پلکان 8 پایه زودبست می باشد. در طراحی این محصول توجه به کلیه اجزای ایمنی از جمله هندریل ، کف پله های استاندارد و غیر قابل لغزش و پاگرد های ایمن و عریض توجه بسیار شده است. رویه این محصول بنا به تقاضای مشتری در دو نوع رنگ و گالوانیزه عرضه می گردد. در این محصول ارتفاع خود ایستایی 6 متر بوده و در ارتفاع های بالاتر الزاما از مهارهایی جهت ایستایی کامل سیستم استفاده شود. بیشترین بارگذاری بر متر مربع در این سیستم 100 کیلوگرم می باشد.


:بازدید : 1098