نیروگاه زیرزمینی سد گتوند


نیروگاه زیرزمینی سد گتوند: عنوان پروژه
توضیحات:

:

تسکو،سازنده تجهیزات قالببندی بتن و داربستهای مدولار

بازدید : 8409