مسکن مهر گلشهر ارومیه


مسکن مهر گلشهر ارومیه: عنوان پروژه
مکان: ارومیه - ایران
محصول مصرفی: قالب فلزی
توضیحات:

:

تسکو،سازنده تجهیزات قالببندی بتن و داربستهای مدولار

بازدید : 14192