کارخانه سیمان رفسنجان


کارخانه سیمان رفسنجان: عنوان پروژه
توضیحات:

:

تسکو،سازنده تجهیزات قالببندی بتن و داربستهای مدولار

بازدید : 8688